Παράταση δηλώσεων μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική Ιουνίου 2019

Δημοσιεύθηκε 15/05/2019

Παρακαλούνται οι φοιτητές με αριθμό μητρώου 03113...... και πίσω, που επιθυμούν να εξεταστούν στην επί πτυχίω εξεταστική, να δηλώσουν τα χειμερινά μαθήματα τους στο online σύστημα εγγραφών, το οποίο θα ανοίξει ξανά από την Παρασκευή 17/05/2019 έως και την Παρασκευή 24/05/2019.

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για δήλωση είναι (6) μαθήματα.

Όσοι έχουν κάνει ήδη δήλωση μαθημάτων δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτε απολύτως καθώς η νέα δήλωση θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ήδη υπάρχουσα δήλωσή σας.

Σε όσα μαθήματα στο πρόγραμμα εξεταστικής αναφέρεται «συν. με διδάσκοντα», οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το διδάσκοντα του αντίστοιχου μαθήματος το αργότερο μέχρι τις 15/06/2019.