Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 28/05/2019, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 17/05/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 28/05/2019 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Έγκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2019-2020.
 4. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή για το ακαδ. έτος 2018-2019.
 5. Μεταπτυχιακά Θέματα.
 6. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων» του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
 7. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 8. Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής (εξέλιξη του κ. Π.-Π. Σωτηριάδη).
 9. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικολέτας Ηλία για συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΕ 62/3117 με τίτλο «Ηλεκτρικές δοκιμές, δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ατρωσίας, πιστοποιήσεις προϊόντων, συσκευών και διατάξεων» και 62/3627 με τίτλο «Έλεγχος ποιότητας ηλεκτροτεχνικού/ ηλεκτρονικού εξοπλισμού και νοσοκομειακών εγκαταστάσεων: διηλεκτρική αντοχή, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και ατρωσία» για το χρονικό διάστημα 01/09/2019 έως 31/12/2019.
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΤΕΠ κ. Γεώργιου Κατσαρού για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με τίτλο «WiseGRID – Wide scale demonstration of integrated solutions and business models for European SmartGRID» για το χρονικό διάστημα 01/09/2019 έως 31/12/2019.
 11. Οικονομικά Θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση