Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφίας "Ελ. Τσαντίλη" έτους 2018

Δημοσιεύθηκε 24/05/2019

Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει την υποτροφία «Ελευθέριου Τσαντίλη» σε φοιτητή/τρια για την εισαγωγή στο Ίδρυμα κατά το έτος 2018.

Χορηγείται μία ετήσια υποτροφία, ύψους 400€, στον φοιτητή/τρια που:

Έχει εισαχθεί στο Ε.Μ.Π. κατά το έτος 2018 και να έχει γεννηθεί και φοιτήσει σε Σχολείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Τερψιθέας (Δήμου Αποδοτίας, Επαρχίας Ναυπακτίας, Νομού Αιτωλοακαρνανίας) ή

Έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και οι γονείς του να είχαν αρχικά κατοικήσει στο Δημοτικό Διαμέρισμα Τερψιθέας και κατόπιν να μετακινήθηκαν σε άλλο μέρος της Ελλάδος.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 16.07.2019. Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες και κατάθεση των δικαιολογητικών μπορείτε να απευθυνθείτε στη:

Δ/νση Μέριμνας, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας,

Θωμαϊδειο Κτίριο – Πολυτεχνειούπολη – Ζωγράφου,

Τηλ. 210 7721820 & 210 7721927

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠ
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υπότροφος δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ