Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την προκήρυξη της "Παπασταυριδείου Υποτροφίας" έτους 2018

Δημοσιεύθηκε 24/05/2019

Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» σε φοιτητή/τρια για την εισαγωγή στο Ίδρυμα κατά το έτος 2018.

Χορηγείται μία ετήσια υποτροφία, ύψους 500€, κατά σειρά προτεραιότητας σε φοιτητή/τρια που:

Α)

 1. Έχει γεννηθεί στην Κοινότητα Τερψιθέας Ναυπακτίας
 2. Έχει αποφοιτήσει από το εκεί Δημοτικό Σχολείο
 3. Εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά εισαγωγής
 4. Συγκεντρώνει Μ.Ο. βαθμολογίας τουλάχιστον 6.00 (όρος που αφορά στη διεκδίκηση της υποτροφίας για τα επόμενα έτη σπουδών, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο)
 5. Είναι οικονομικά αδύνατος
 6. Έχει ακέραιο χαρακτήρα
 7. Είναι Ελληνικής καταγωγής

Β)

1. Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος/α της περίπτωσης Α. τότε _ναέ_χει γεννηθεί στην Τερψιθέα, χωρίς να έχει αποφοιτήσει από το εκεί κρατικό σχολείο, λόγω του ότι οι γονείς του για αναπόφευκτους λόγους, μετά την γέννησή του μετακόμισαν σε άλλη πόλη της Ελλάδας και να:

 • Εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά επιτυχίας
 • Είναι οικονομικά αδύνατος
 • Έχει ακέραιο χαρακτήρα
 • Είναι Ελληνικής καταγωγής

2. Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος/α και της περίπτωσης Β.1. τότε _να_κατάγεται είτε από γονείς είτε από παππούδες από την Τερψιθέα και να:

 • Εισήχθη στο ΕΜΠ με καλή σειρά επιτυχίας
 • Είναι οικονομικά αδύνατος
 • Έχει ακέραιο χαρακτήρα
 • Είναι Ελληνικής καταγωγής

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών λήγει στις 16.07.2019. Μετά τη λήξη της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάδειξης του / της δικαιούχου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στη:

Δ/νση Μέριμνας, Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Ε.Μ.Π.

Θωμαϊδειο Κτίριο – Πολυτεχνειούπολη – Ζωγράφου,

Τηλ. 2107721820, 2107721927

συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας)
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας γονέων, φορολογικού έτους 2017
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας του υποψηφίου, φορολογικού έτους 2017 (εάν υπάρχει) ή εφόσον δεν υπάρχει Υ.Δ. Νόμου 1599/86 ότι «κατά το φορολογικό έτος 2017 δεν είχα προσωπικά εισοδήματα και δεν έκανα δήλωση εισοδήματος στην εφορία»
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Δημοτικού για την περίπτωση Α
 • Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΕΜΠ
 • Πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εάν υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες και για το ίδιο επίπεδο σπουδών, ήτοι στην περίπτωσή του για προπτυχιακές σπουδές) από την ίδια ή άλλη κληρονομιά, κληροδοσία ή δωρεά.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΡ. ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ