Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 25/06/2019, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 13/06/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 25/06/2019 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων – Εγκρίσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων και Σημειώσεων Προπτυχιακών Σπουδών για το ακ. έτος 2019-2020. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων σε Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής.
 4. Μεταπτυχιακά Θέματα.
 5. Προκήρυξη ΥΔ ακαδ. έτους 2019-2020.
 6. Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Διδακτορικών) Σπουδών – Αναθέσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων ακαδ. έτους 2019-2020.
 7. Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών – Αναθέσεις των μαθημάτων ΔΠΜΣ της Σχολής.
 8. Αναθέσεις μαθημάτων στα ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή.
 9. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων» του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
 10. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 11. Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών του μέλους ΔΕΠ Επικ. Καθηγήτριας κ. Β. Καντερέ για το διάστημα 01/07/2019 έως 31/07/2020 (ενημέρωση).
 12. Αίτηση για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας έξι (6) μηνών με αποδοχές του μέλους ΕΤΕΠ κ. Κ. Κονιδάρη από 01/10/2019.
 13. Οικονομικά Θέματα.
 14. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση