Αποτελέσματα εκλογών Διευθυντών Τομέων ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 28/06/2019

Αθήνα, 27/06/2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΣΗΜΜΥ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν.4485/04.08.2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) και στην ΥΑ153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ 3255 τ.Β'), στις 26 Ιουνίου 2019 διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη Διευθυντών στους Τομείς της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και εξελέγησαν οι παρακάτω:

  1. Πολιτόπουλος Κωνσταντίνος, Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών.
  2. Ματσόπουλος Γεώργιος, Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών.
  3. Τζαφέστας Κωνσταντίνος, Τομέας Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής.
  4. Σούντρης Δημήτριος, Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
  5. Βαρβαρίγου Θεοδώρα, Τομέας Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
  6. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος.
  7. Δούκας Χρυσόστομος, Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης