Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη χορήγηση δύο υποτροφιών με διαγωνισμό από το Εργαζάκειο Ίδρυμα

Δημοσιεύθηκε 11/09/2019

Το Εργαζάκειο Ίδρυμα προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε οικονομικά αδύνατους αριστούχους απόφοιτους Λυκείου για συνέχιση των σπουδών τους στα ΑΕΙ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του φορέα, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της προκηρύξεως στην ιστοσελίδα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και μέχρι 3-12-2019.

Μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εδώ