Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 08/10/2019, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 01/10/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 08/10/2019 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Ορισμός επιτροπής μετεγγραφών ακαδ. έτους 2019-2020.
 4. Ορισμός βαθμολογητών και αναβαθμολογητών κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ – ΤΕΙ, Τεχνικού Σώματος και Διαβιβάσεων για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ – Ανανεώσεις Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 7. Αποδοχή νέων ΥΔ για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 8. Έγκριση δαπάνης 31.200,00€ από τον τακτικό προϋπολογισμό (412101) για την πληρωμή των φοιτητών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση της ΣΗΜΜΥ (Α’ φάση: Μάιος 2019 – Αύγουστος 2019).
 9. Έγκριση προϋπολογισμού για το επικουρικό έργο ΥΔ ΣΗΜΜΥ στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση επικουρικού διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.
 10. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Πολυπλοκότητα» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 11. Ανανεώσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.
 12. Προκήρυξη νέων θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.
 13. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Κωνσταντίνο Βουρνά.
 14. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ευάγγελο Διαλυνά.
 15. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ιωάννη Σταθόπουλο.
 16. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Κυριάκο Χιτζανίδη.
 17. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Νικόλαο Θεοδώρου.
 18. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Δημήτριο Τσαμάκη.
 19. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Βασίλειο Μάγκλαρη.
 20. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Γεώργιο Στασινόπουλο.
 21. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Γεώργιο Παπαβασιλόπουλο.
 22. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Κιαμάλ Πεκμεστζή.
 23. Αίτηση για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χ. Παπαγιάννη για το διάστημα 17/07/2019 έως 16/07/2020.
 24. Αίτηση χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» της Σχολής Αγρονόμων και Τομογράφων Μηχανικών ΕΜΠ από 07/10/2019 έως 06/10/2021 με αποδοχές και προσαυξήσεις βάσει του π.δ. 147/2009 του μέλους ΕΤΕΠ κ. Γ. Παντερή.
 25. Τροποποίηση της άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γ. Αλεξανδρίδη με τίτλο «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών, σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (αριθμός έγκρισης Τ1ΕΚ-03470) της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως προς την ημερομηνία έναρξη της ενασχόλησης (05-06-2019 αντί 04-06-2018) και ως προς τα πακέτα εργασίας (4 και 5 αντί 1,4 και 5).
 26. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ξ. Παπαδομιχελάκη για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με κωδικό 63095801 και με τίτλο «NEMO: Hyper-Network for electroMobility» διάρκειας 58 ωρών από 03/09/2019 έως 30/09/2019.
 27. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γ. Σιόλα για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Ευφυής Ψηφιακός Αγρότης» (αριθμός έγκρισης Τ1ΕΔΚ-04111) της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», από 05/06/2019 έως 04/06/2022.
 28. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Θ. Μαυροδοπούλου για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με κωδικό 63/1078 και με τίτλο «NAIADES: A holistic water ecosystem for digitization of urban water sector» από 01/09/2019 έως 31/05/2022.
 29. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Ηλία για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με αριθμό 63101400 και με τίτλο «FLEXITRANSTORE: An integrated platform for increased flexibility in smart transmission grids with storage entities and large penetration of renewable energy sources» από 01/10/2019 έως 31/10/2021.
 30. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Ηλία για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕ με αριθμό 62380700 και με τίτλο «Δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών διατάξεων» από 01/10/2019 έως 25/07/2021.
 31. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Ηλία για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕ με αριθμό 62/3251 και με τίτλο «Διασφάλιση ποιότητας ηλεκτροτεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού μέσω της διεξαγωγής μετρήσεων και διακριβώσεων από το Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Ε.Μ.Π.» από 01/05/2020 έως 31/12/2020.
 32. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Μπαζιάνα για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως του μαθήματος «Συστήματα Διαμόρφωσης και Μετάδοσης» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 (χρονικό διάστημα 1/10/2019-31/12/2019) στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
 33. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σ. Βλασακίδου για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με κωδικό 65.216 και με τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές και Λειτουργικές Δράσεις ΣΗΜΜΥ» από 01/06/2019 έως 31/08/2019.
 34. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΤΕΠ κ. Χ. Καρελιόπουλου για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με κωδικό 65.216 και με τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές και λειτουργικές δράσεις ΣΗΜΜΥ» από 01/07/2019 έως 30/09/2019.
 35. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΤΕΠ κ. Α. Τσανάκα για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με κωδικό 65.216 και με τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές και λειτουργικές δράσεις ΣΗΜΜΥ» από 01/07/2019 έως 30/09/2019.
 36. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σ. Νατζαρίδη για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με κωδικό 65.216 και με τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές και λειτουργικές δράσεις ΣΗΜΜΥ» από 01/07/2019 έως 31/10/2019.
 37. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μ. Φλουρή για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με κωδικό 65.216 και με τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές, αναπτυξιακές και λειτουργικές δράσεις ΣΗΜΜΥ» από 01/07/2019 έως 31/10/2019.
 38. Οικονομικά Θέματα.
 39. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση