Εγγραφές Νεοεισαχθέντων με την Ειδική Κατηγορία Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό ακ. έτους 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 03/10/2019

Καλούνται οι νεοεισαχθέντες που ανήκουν στην Ειδική Κατηγορία Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού και Τέκνων Ελλήνων Υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό, να προσέλθουν για την εγγραφή τους στη Γραμματεία της Σχολής στο Νέο Κτήριο Ηλεκτρολόγων, το διάστημα από 03 Οκτωβρίου 2019 έως 11 Οκτωβρίου 2019, τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή και ώρα 11:00 -13:00. Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.