Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη χορήγηση Χρηματικών Βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών από την Εστία Ναυτικών

Δημοσιεύθηκε 07/10/2019

Περισσότερες πληροφορίες για τα χρηματικά βραβεία της Εστίας Ναυτικών εδώ.