Διαβίβαση Ανακοίνωσης της απόφασης της Συγκλήτου για τη χορήγηση της Υποτροφίας Κρητικού ακαδ. έτους 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 15/10/2019

Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 01.10.2019) και τη διαδικασία για τις ενστάσεις στο συνημμένο έγγραφο.