Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 22/10/2019, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 16/10/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 22/10/2019 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Επιλογή νέων ΥΔ ακαδ. έτους 2019-2020 (συμπληρωματικός κατάλογος).
 5. Έγκριση των ΥΔ που θα αμειφθούν για την εκπόνηση επικουρικού διδακτικού έργου κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.
 6. Ανανεώσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.
 7. Προκήρυξη νέων θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.
 8. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Τζούβελη για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με τίτλο «INCLUDE Integrated Content and Language via a Unified Digital Environment» διάρκειας 3 ετών από 01/09/2019 έως 31/08/2022.
 9. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Βουδούκη για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως του μαθήματος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Πολυμέσα» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Μωραΐτη για συμμετοχή στο έργο του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου με κωδικό 3185 και με τίτλο «Διεξαγωγή Μετρήσεων και Μελετών Παρεμβολών Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας στην περιοχή του Κορωπίου» από 18/10/2019 έως 25/10/2019.
 11. Οικονομικά Θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση