Διαβίβαση Ανακοίνωσης της απόφασης της Συγκλήτου για την επίδοση του Βραβείου στη Μνήμη του Καθ. Χρήστου Παπακυριακόπουλου για το ακαδ. έτος 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 17/10/2019

Περισσότερες πληροφορίες για τους δικαιούχους σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 01.10.2019) και τη διαδικασία για τις ενστάσεις στο συνημμένο έγγραφο.