Ερευνητική Υποτροφία Κώστας Μ. Λεμός (Costas M. Lemos Foundation) – Προκήρυξη

Δημοσιεύθηκε 18/10/2019

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020, το Costas M. Lemos Foundation θα απονείμει δύο ερευνητικές υποτροφίες, σε έναν φοιτητή και μία φοιτήτρια, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με εξαιρετικές ακαδημαϊκές και ερευνητικές προοπτικές και περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.

Πληροφορίες για τα κριτήρια και τη διαδικασία των αιτήσεων θα βρείτε στα συνημμένα έγγραφα (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα):

Ερευνητική Υποτροφία Κώστας Μ. Λεμός – Προκήρυξη

Costas M. Lemos Research Scholarship – Open Call