Μη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης από το κληροδότημα των υποτροφιών «Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» για το ακαδ. έτος 2018-2019

Δημοσιεύθηκε 22/10/2019

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 01.10.2019) αποφάσισε να μη χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση από το κληροδότημα υποτροφιών «Γεωργίου και Ελευθερίας Τρέκα» για το ακαδ. έτος 2018-2019, δεδομένου ότι ο μοναδικός υποψήφιος που πληροί τους όρους αυτής είναι παράλληλα δικαιούχος άλλης υποτροφίας. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 29.10.2019.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο