Σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Μαθηματική Σκέψη»

Δημοσιεύθηκε 29/10/2019

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των φοιτητών για την συμμετοχή φοιτητικών ομάδων του ΕΜΠ σε διεθνείς διαγωνισμούς μαθηματικών και πληροφορικής, η Σχολή έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή μιας σειράς σεμιναρίων προς τους φοιτητές, για την εξάσκησή τους.

Για τους μαθηματικούς διαγωνισμούς ξεκινάμε με τη σειρά σεμιναρίων με τίτλο «Μαθηματική Σκέψη» του Ομότιμου Καθηγητή κ. Θεμιστοκλή Μ. Ρασσιά με στόχο την εξάσκηση στον τρόπο επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων. Θα παρουσιαστούν τρόποι σκέψης για τη λύση προβλημάτων κάνοντας χρήση κατά κύριο λόγο μεθόδων Μαθηματικής Ανάλυσης. Σκοπός είναι να καλλιεργηθεί η φαντασία, να οξυνθεί το ενδιαφέρον και η περιέργεια των φοιτητών που αγαπούν τα Μαθηματικά. Έμφαση θα δοθεί στη θεωρία, σε πολλά παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις που θα ποικίλουν ως προς τον βαθμό δυσκολίας τους. Στόχος επίσης θα είναι για τους φοιτητές να προσπαθήσουν να εμβαθύνουν σε διάφορα θέματα, να κατασκευάσουν δικά τους προβλήματα και να επινοήσουν καινούριους τρόπους λύσεων.

Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στις 3-5 μμ στο Αμφιθέατρο 3 της Σχολής ΗΜΜΥ (Νέα κτήρια) και θα ξεκινήσουν την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019.