Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 19/11/2019, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 12/11/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 19/11/2019 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Επικύρωση πινάκων εισαγομένων στη Σχολή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 4. Έγκριση εγγραφών της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών – αλλογενών αποφοίτων Λυκείων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. και Κρατών – Μελών εκτός Ε.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
 5. Έγκριση εγγραφών των επιτυχόντων στις ειδικές κατηγορίες τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 6. Επικύρωση των αιτήσεων μεταφορά θέσης φοίτησης στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 7. Έγκριση εγγραφών της ειδικής κατηγορίας αλλοδαπών – αλλογενών και ομογενών υποτρόφων για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 8. Έγκριση δαπάνης 40.000,00€ από τον τακτικό προϋπολογισμό (412101) για την πληρωμή των φοιτητών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση της ΣΗΜΜΥ (B’ φάση: Αύγουστος 2019 – Οκτώβριος 2019).
 9. Μεταπτυχιακά θέματα.
 10. Έγκριση αποτελεσμάτων Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 11. Ορισμός εκπροσώπων τακτικών και αναπληρωματικών για τις Συγκλητικές Επιτροπές ΕΜΠ για την τετραετία 2019-2020 έως 2022-2023.
 12. Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (εξέλιξη κ. Γ. Γκούμα).
 13. Προκήρυξη νέων θέσεων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020.
 14. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας».
 15. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Νευροασαφής Έλεγχος και Εφαρμογές».
 16. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες».
 17. Αίτηση μετακίνησης του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χριστόδουλου Φραγκουδάκη από τη Σχολή ΗΜΜΥ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 18. Αίτηση μετακίνησης του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μάρκου Καραμπάτση από τη Σχολή ΗΜΜΥ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 19. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή την πραγματοποίηση σεμιναρίου εννέα (9) ωρών το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 στο πλαίσιο του ΠΜΣ του ΕΚΠΑ «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων».
 20. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΤΕΠ κ. Στ. Νατζαρίδη για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα με κωδικό 95/002600 και με τίτλο «Έξυπνη διαχείριση της ενέργειας μέσα στις έξυπνες πόλεις» από 01/12/2019 έως 31/05/2020.
 21. Οικονομικά Θέματα.
 22. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση