Εγγραφή με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακαδ. έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 19/11/2019

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 19/11/2019) ενέκρινε την εγγραφή 12 ατόμων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις 5% για το ακ. έτος 2019-2020. Καλούνται οι υποψήφιοι να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να γίνει η εγγραφή τους από 20/11/2019 έως 27/11/2019 Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
  2. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης (αφορά όσους είχαν δώσει Πανελλαδικές και είχαν περάσει σε άλλη Σχολή).