Ανακοίνωση Μετεγγραφών ακαδ. έτους 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 20/11/2019

Οι δικαιούχοι μετεγγραφών για το ακαδ. έτος 2019-2020 που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α' 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις α, β και δ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α' 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

γ) Αδελφών προπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με το στοιχείο Ε της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α' 76) και

δ) Φοιτητών Κυπριακής καταγωγής σύμφωνα με την Φ.151/20049/Β6/2007 (Β'272) Υ.Α.

καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής το διάστημα από 21/11/2019 έως και 29/11/2019, καθημερινά 11:00-13:00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση τους, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης μαζί με το εκκαθαριστικό οικονομικού έτους 2018, θα προσκομίσουν και το Ε1 2018. Κατά την προσέλευση τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο ή εξουσιοδότηση εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από άλλο πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.