Τρόπος διεξαγωγής κατατακτηρίων εξετάσεων

Δημοσιεύθηκε 04/12/2019

Στη συνημμένη ανακοίνωση θα βρείτε λεπτομέρειες της διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ.

Ανακοίνωση