Ανακοίνωση αιτήσεων θεραπείας-ενστάσεων μετεγγραφών με την κατηγορία οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια Ακ.Έτους 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 09/12/2019

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής με την κατηγορία αιτήσεων θεραπείας- ενστάσεων μετεγγγραφών με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια για το Ακ. Έτος 2019-2020 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής το διάστημα από 10/12/2019 έως και 11/12/2019 και ώρες 11:00-13:00, για την κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην αίτηση τους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θα πρέπει να έχουν εκτυπωμένη την Ηλεκτρονική Αίτηση του ΥΠΘ με τα δικαιολογητικά που αναγράφονται, το εκκαθαριστικό 2018 και το Ε1 2018. Κατά την προσέλευση τους, οι δικαιούχοι μετεγγραφής θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα/διαβατήριο ή εξουσιοδότηση εάν η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει από άλλο πρόσωπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ζητήσουν διαγραφή οι υποψήφιοι από το Ίδρυμα Προέλευσης μέχρι να γίνει ο έλεγχος των δικαιολογητικών και να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόφαση Γενικής Συνέλευσης της Σχολής.