Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 17/12/2019, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 09/12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 17/12/2019 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 5. Ανανέωση Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 6. Επικύρωση πινάκων εισαγομένων στη Σχολή με την κατηγορία των αθλητών για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 7. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 8. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών πασχόντων από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β 358) Κ.Υ.Α. παθήσεις για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 9. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών φοιτητών κυπριακής καταγωγής για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 10. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών λόγω αδελφών για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 11. Κατανομή τριών (3) νέων θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού μελών ΔΕΠ για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 12. Επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Νευροασαφής Έλεγχος και Εφαρμογές» του 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020.
 13. Επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» του 5ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020.
 14. Επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες» του 4ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020.
 15. Ανανεώσεις διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 16. Τροποποίηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γ. Σιόλα για συμμετοχή στο ερευνητικό έργο με τίτλο «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών, σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (αριθμός έγκρισης Τ1ΕΔΚ-03470) της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», ως προς τα πακέτα εργασίας (2 και 3 αντί για 1, 4 και 5).
 17. Τροποποίηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΤΕΠ κ. Παναγιώτη Ζάννη για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με αριθμό 620/80700 και με τίτλο «Μελέτες διαχείρισης και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εταιριών» ως προς το χρονικό διάστημα (01/05/2019-31/12/2019 αντί 01/09/2019-31/10/2019).
 18. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για την διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ.
 19. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Κιμουλάκη για την διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
 20. Αίτηση μετακίνησης του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χριστόδουλου Φραγκουδάκη από τη Σχολή ΗΜΜΥ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 21. Αίτηση μετακίνησης του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μάρκου Καραμπάτση από τη Σχολή ΗΜΜΥ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 22. Οικονομικά Θέματα.
 23. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση