Μετεγγραφές ακ. έτους 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 18/12/2019

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 17/12/2019) ενέκρινε την εγγραφή φοιτητών που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:

α) σύμφωνα με τα μοριοδοτούμενα κριτήρια της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α' 76) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

β) όσοι ανήκουν στις περιπτώσεις α, β και δ της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α' 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

γ) Αδελφών προπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με το στοιχείο Ε της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α' 76) και

δ) Φοιτητών Κυπριακής καταγωγής σύμφωνα με την Φ.151/20049/Β6/2007 (Β'272) Υ.Α.

με βάση τις καταστάσεις που εστάλησαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλούνται οι φοιτητές που εγκρίθηκε η μετεγγραφή τους να προσέλθουν στην Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους από 19/12/2019 έως 10/01/2020 Δευτέρα -Τετάρτη-Παρασκευή και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά::

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
  3. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  4. Μία (1) φωτογραφία

Διευκρινίζεται ότι για τις Ενστάσεις Μετεγγραφών για το ακ. έτος 2019-2020 η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με το νέο έτος.