Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 14/01/2019, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 08/01/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 14/1/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Εξεταστική εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-2019 για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (Ν. 4452/2017, άρθρο 31, παρ. 1).
 4. Επικύρωση ενστάσεων μετεγγραφών (οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια) ακαδ. έτους 2019-2020.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ που έχουν κενωθεί το 2019 λόγω συνταξιοδοτήσεων και παραιτήσεων (αρ. 65, Ν. 4610/2019).
 7. Ανανεώσεις διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 8. Επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Αυτόματος Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ» του 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020.
 9. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής και τριών (3) μελών ΕΔΙΠ στο εκλεκτορικό σώμα για την εξέλιξη στη βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ιωάννας Μακαρούνη.
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Μωραΐτη για την συμμετοχή στο έργο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ αναφορικά με την Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο “Ανάπτυξη καινοτόμου Εκτεταμένου Συστήματος Εποπτείας Φάσματος για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών”» για το χρονικό διάστημα από 1/12/2019 έως 21/10/2020.
 11. Οικονομικά Θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση