Επικύρωση Ενστάσεων Μετεγγραφών Ακ. Έτους 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 14/01/2020

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 14/01/2020) ενέκρινε την εγγραφή των φοιτητών με βάση την κατάσταση ενστάσεων που εστάλη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλούνται οι φοιτητές να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους από 16/01/2020 έως 20/01/2020, καθημερινά και ώρες 11:00-13:00 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό Γέννησης
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Απολυτηρίου Λυκείου
  3. Διαγραφή από το Τμήμα Προέλευσης
  4. Μία φωτογραφία