Ανακοίνωση για το παλαιό μάθημα Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική

Δημοσιεύθηκε 16/01/2020

Αφορά φοιτητές οι οποίοι έχουν εισαχθεί το 2014 και προηγούμενα έτη (κωδικοί 3114ΧΧΧ και μικρότεροι).

Κατόπιν της απόφασης της Γενικής συνέλευσης της Σχολής 14/01/2020, οι φοιτητές που οφείλουν το παραπάνω μάθημα θα πρέπει να έχουν στις γραπτές εξετάσεις του μαθήματος Βιομηχανική Ηλεκτρονική του 5ου εξ. προβιβάσιμο βαθμό.

Στην περίπτωση που έχουν ήδη βαθμό στο τμήμα του μαθήματος που αναφέρεται στην Εργαστηριακή Ηλεκτρονική τότε ο τελικός βαθμός θα προκύψει με ποσοστό 70% του γραπτού και 30% του βαθμού της Εργαστηριακής Ηλεκτρονικής. Προφανώς ο τελικός βαθμός δεν θα είναι μικρότερος του βαθμού της γραπτής εξέτασης.