Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 11/2/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 04/02/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 11/2/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Εκκρεμότητες μετεγγραφών ακ. έτους 2019-2020.
 4. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών που ανήκουν στην περίπτωση β της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 4332/2015 (Α’ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 με απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε ομότιμους καθηγητές της Σχολής.
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 9. Ανανεώσεις διδασκόντων του Π.Δ. 407/80 και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 1404/1983 στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 10. Προκήρυξη τριών (3) νέων θέσεων ΔΕΠ (απόφαση της 10ης/2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 11/11/2019).
 11. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Δ. Τσαμάκη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 12. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Κ. Χιτζανίδη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 13. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Γ. Παπαβασιλόπουλου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 14. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Κ. Πεκμεστζή (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 15. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Β. Μάγκλαρη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 16. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Γ. Στασινόπουλου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 17. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Κ. Βουρνά (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 18. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Ι. Σταθόπουλου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 19. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Ε. Διαλυνά (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 20. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Ν. Θεοδώρου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 21. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω παραίτησης του καθ. κ. Κ. Κοντογιάννη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 22. Εξέλιξη σε βαθμίδα Α’ του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ιωάννας Μακαρούνη.
 23. Αίτηση μετακίνησης του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χριστόδουλου Φραγκουδάκη από τη Σχολή ΗΜΜΥ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 24. Αίτηση μετακίνησης του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μάρκου Καραμπάτση από τη Σχολή ΗΜΜΥ στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ.
 25. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Βουδούκη για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών ανά εβδομάδα του μαθήματος «Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ» (Θεωρία και Εργαστήριο) στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020).
 26. Οικονομικά Θέματα.
 27. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση