Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη χορήγηση του βραβείου "ΚΑΡΥ" ακαδ. έτους 2019-2020

Δημοσιεύθηκε 12/02/2020

Ανακοινώνεται ότι θα χορηγηθεί το Βραβείο «ΚΑΡΥ», στη μνήμη του Δημητρίου Καρυδογιάννη, σε φοιτητές των Σχολών του Ε.Μ.Π., Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, για το ακαδ. έτος 2019-2020.

Συγκεκριμένα, δίνεται ένα βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και ένα βραβείο στον φοιτητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών που θα συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο Μ.Ο. Βαθμολογίας, ανεξαρτήτως εξαμήνου, στα μαθήματα του ακαδ. έτους 2019-2020 και είναι οικονομικά αδύναμος.

Το ποσό του βραβείου ανέρχεται στα 500€ (μεικτά) ανά δικαιούχο. Το βραβείο συνοδεύεται από αργυρό μετάλλιο, το οποίο απονέμεται σε τιμητική εκδήλωση.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και της βαθμολογίας του ακαδ. έτους 2019-2020, το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας θα εκδώσει αναλυτική ανακοίνωση, με τα απαραίτητα παραστατικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και την προθεσμία κατάθεσής τους. Εν συνεχεία, αφού παραλάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, θα εισηγηθεί τους δικαιούχους στη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Η τελική έγκριση των βραβευθέντων πραγματοποιείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ κ.α.α.

ΕΥΑΓ. ΦΕΛΕΚΟΣ