Ανακοίνωση για το μάθημα "Λειτουργικά Συστήματα" του 6ου Εξαμήνου (Τμήμα 1)

Δημοσιεύθηκε 25/02/2020
  • Το μάθημα “Λειτουργικά Συστήματα” του 6ου εξαμήνου θα διδαχθεί σε δύο τμήματα: Ν. Κοζύρης/Γ. Γκούμας (Τμήμα 1) και Π. Τσανάκας (Τμήμα 2). Κάθε φοιτητής μπορεί να επιλέξει όποιο τμήμα θέλει στην αρχή του μαθήματος (προθεσμίες και τρόπος εγγραφής θα δοθούν στο κάθε τμήμα ξεχωριστά) και η επιλογή θα είναι δεσμευτική για την εξέταση.
  • Τα μαθήματα του τμήματος 1 (Κοζύρης-Γκούμας) θα γίνονται κάθε Δευτέρα 15:15-17:00 στο ΑΜΦ 1. Τα εργαστήρια του τμήματος 1 θα γίνονται κάθε Τρίτη (10:45-12:30), (12:45-14:30) και (15:00-17:00) στο PC Lab. Τα μαθήματα του τμήματος 1 ξεκινάνε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές για το τμήμα 1 και τα εργαστήριά του θα δοθούν στο http://www.cslab.ece.ntua.gr/courses/os/.

Νεκ. Κοζύρης - Γ. Γκούμας