Ανακοίνωση για τη χορήγηση υποτροφίας «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Μεγάλων Ευεργετών» για τα ακαδ.έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 25/02/2020

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι χορηγεί την υποτροφία «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών» σε φοιτητή του Ε.Μ.Π. καταγόμενο από το Μέτσοβο κατά τα ακαδ.έτη 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, σύμφωνα με την ανακοίνωση.