Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 10/3/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 28/02/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 10/3/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα. Πρακτική άσκηση.
 3. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 με απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Επικύρωση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 5. Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων ΑΕΙ – ΤΕΙ ακαδ. έτους 2019-2020.
 6. Επικύρωση αποτελεσμάτων κατατακτηρίων εξετάσεων αξιωματικών, τεχνικού σώματος και διαβιβάσεων ακαδ. έτους 2019-2020.
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Ανανέωση Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 9. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 10. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης ΥΔ για παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στη Σχολή ΗΜΜΥ κατά το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021.
 11. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του καθηγητή Α’ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική: Σχεδίαση και Μοντελοποίηση Αναλογικών και Μικτού Σήματος Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Συστημάτων» του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
 12. Προκήρυξη μιας (1) νέας θέσης ΔΕΠ (απόφαση της 10ης/2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 11/11/2019).
 13. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Δ. Τσαμάκη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 14. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Κ. Χιτζανίδη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 15. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Γ. Παπαβασιλόπουλου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 16. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Κ. Πεκμεστζή (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 17. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Β. Μάγκλαρη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 18. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Γ. Στασινόπουλου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 19. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Κ. Βουρνά (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 20. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Ι. Σταθόπουλου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 21. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Ε. Διαλυνά (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 22. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Ν. Θεοδώρου (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 23. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω παραίτησης του καθ. κ. Κ. Κοντογιάννη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 24. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ξ. Παπαδομιχελάκη για τη συμμετοχή της στο έργο «Εκτέλεση Ηλεκτρομαγνητικών Μετρήσεων» με κωδικό 62/501 για το διάστημα 17/2/2020 έως 31/3/2020.
 25. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για τη συμμετοχή του στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με αριθμό 63112000 και τίτλο «Υπολογιστικές προσομοιώσεις και εργαστηριακές μετρήσεις διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος και μαγνητικών στοιχείων» για το διάστημα 15/12/2019 έως 31/12/2020.
 26. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Μ. Φλουρή για τη συμμετοχή της στο έργο «The CALIPER project: Linking research and innovation for gender equality» με κωδικό 63/229900 για το διάστημα 1/4/2020 έως 31/12/2023.
 27. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Μπαζιάνα για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δίκτυα Ευρείας Ζώνης» (3 ώρες ανά εβδομάδα) στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατά το εαρινό εξάμηνο 2019-2020.
 28. Οικονομικά Θέματα.
 29. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση