Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2020-2021

Δημοσιεύθηκε 10/03/2020

Πληροφορίες για τις υποτροφίες, που χορηγούνται από Κυβερνήσεις χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το θέρος 2020 και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα έγγραφα:

Έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Application_Form_Τσεχία

Τσεχία_Info

Σλοβακία