Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την προκήρυξη της "Παπασταυριδείου Υποτροφίας" έτους 2019

Δημοσιεύθηκε 11/03/2020

Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει την "Παπασταυρίδειο Υποτροφία" σε φοιτητή/τρια για την εισαγωγή στο Ίδρυμα έτους 2019. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά στο συνημμένο έγγραφο.