Πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Δημοσιεύθηκε 13/03/2020

Η Λετονία προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κρατικές υποτροφίες σε Έλληνες για σπουδές ή έρευνα σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Οι υποτροφίες απευθύνονται σε φοιτητές, πανεπιστημιακούς και ερευνητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και αφορούν: α) προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα και β) παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων.

Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα έγγραφα:

Πρόγραμμα υποτροφιών Λετονίας

Λετονία