Μαθήματα με πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε 16/03/2020

Παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες σύνδεσης και χρήσης του λογισμικού Microsoft Teams

Microsoft teams για σπουδαστές

Microsoft teams για διδάσκοντες

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε μπορείτε να στείλετε email στο : teams_support@ece.ntua.gr