Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 14/4/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 07/04/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 14/4/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη, μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Εκκρεμότητες μετεγγραφών ακ. έτους 2019-2020.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Αποτελέσματα Προκηρύξεων Υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 5. Αποδοχή ΥΔ λόγω υποτροφίας στο CERN.
 6. Ανανεώσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2019-2020.
 7. Προκήρυξη μιας (1) νέας θέσης ΔΕΠ (απόφαση της 10ης/2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου της 11/11/2019).
 8. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Δ. Τσαμάκη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 9. Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ λόγω συνταξιοδότησης του καθ. κ. Κ. Χιτζανίδη (άρθρο 65, Ν. 4610/2019).
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικόλαου Κιμουλάκη για διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 11. Οικονομικά Θέματα.
 12. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση