Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 05/05/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 29/04/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 5/5/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη, μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Επικύρωση πινάκων μετεγγραφών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 με απόφαση της Επιτροπής Μετεγγραφών από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 3. Επικύρωση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 4. Κατατακτήριες εξετάσεις ΑΕΙ-ΤΕΙ και άλλων Υπουργείων ακαδ. έτους 2020-2021.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Ανανεώσεις υποτροφιών ΕΛΚΕ.
 7. Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής (εξέλιξη του κ. Χ. Ψυλλάκη).
 8. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Γεώργιου Αλεξανδρίδη για διδασκαλία τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 (ως ΠΔ 407/80 του μαθήματος «Τεχνητή Νοημοσύνη») στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 9. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παναγιώτη Ροβολή για διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 10. Οικονομικά Θέματα.
 11. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση