Προκήρυξη για 20 υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Δημοσιεύθηκε 13/05/2020

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», προκηρύσσονται υποτροφίες για την υποστήριξη προπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και των οποίων η συμμετοχή στη φοιτητική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων είτε εξαιτίας σωματικών ή ψυχικών προβλημάτων.

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν για το ακαδημαικό έτος 2018-2019 είναι 20, και το ποσό έκαστης είναι 3.000,00€, το οποίο θα δοθεί άπαξ.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για χορήγηση υποτροφίας έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου οι οποίοι:

  • έχουν επιτυχώς εξεταστεί σε 6 μαθήματα των 3 εξεταστικών περιόδων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
  • δεν λαμβάνουν κατά το ακαδημαικό έτος 2018-2019 υποτροφία του ΕΜΠ, του ΙΚΥ ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9/6/2020

Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα κριτήρια μοριοδότησης και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.