Ανακοίνωση για την μη χορήγηση της υποτροφίας "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" έτους 2019

Δημοσιεύθηκε 21/05/2020

Σύμφωνα με την απόφαση της 7ης/2020 Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου (24.04.2020), δεν θα χορηγηθεί η υποτροφία "Χρ. Γκανιώτη-Παπαγεώργη" για την επίδοση εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2019, δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε καμία υποψηφιότητα.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.