Ενεργοποίηση του Ιδρυματικού λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (mail.ntua.gr)

Δημοσιεύθηκε 30/05/2020

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θυρίδα σας (που φιλοξενείται στον εξυπηρετητή του ΚΕΔ με όνομα mail.ntua.gr), πρέπει να αποδεχτείτε τους κανόνες λειτουργίας της υπηρεσίας και να ενεργοποιήσετε τη θυρίδα σας, μέσω των παρακάτω βημάτων:

  1. Επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://my.ntua.gr--->Επιλογή: "Ο λογαριασμός μου"--->ταυτοποίηση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που σας έχουν σταλεί από την Κεντρική Υπηρεσία H / Y, στον εξυπηρετητή αλληλογραφίας mail.ntua.gr.

  2. Μετά την επιτυχημένη ταυτοποίηση & από την κύρια οθόνη , επιλέξτε "My account" -> Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Δηλώστε ότι αποδέχεστε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας πιέζοντας το κουμπί με την ένδειξη "ΝΑΙ"

  3. Τέλος, θα σας επιτραπεί η πρόσβαση -με τα ίδια στοιχεία- μέσω της υπηρεσίας https://webmail.ntua.gr/ (προεπιλεγμένη ρύθμιση εξυπηρετητή: mail.ntua.gr)

Η Γραμματεία της Σχολής.