Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 09/06/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 02/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 9/6/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη, μέσω ePresence**)**

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Κατ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 3. Προπτυχιακά θέματα.
 4. Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2019-2020 για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (Ν. 4452/2017, άρθρο 31, Παρ. 1).
 5. Έγκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδ. έτους 2020-2021.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Κατατακτήριες εξετάσεις Αξιωματικών Τεχνικού Σώματος και Διαβιβάσεων ακαδ. έτους 2020-2021.
 8. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παράλληλος Προγραμματισμός με Επίγνωση της Αρχιτεκτονικής (Architecture-aware Parallel Programming)» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 9. Προκήρυξη μιας θέσης καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών (εξέλιξη κ. Α. Παναγόπουλου).
 10. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ «Υπολογιστικές προσομοιώσεις και εργαστηριακές μετρήσεις διατάξεων ηλεκτρονικών ισχύος και μαγνητικών στοιχείων» με κωδικό 62107800 για το διάστημα 01/03/2020 έως 03/12/2020.
 11. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Αικ. Πολυκράτη για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΛΚΕ «Δοκιμές και μετρήσεις ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών διατάξεων» με κωδικό 62380700 για το διάστημα 01/06/2020 έως 25/07/2021.
 12. Οικονομικά Θέματα.
 13. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση