Απόφαση 6ης/2020 συνεδρίασης Συγκλήτου

Δημοσιεύθηκε 08/06/2020

Έγκριση διεξαγωγής εξετάσεων για την ολοκλήρωση του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.

Απόφαση Συγκλήτου

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις