Εγγραφές στις ομάδες εξέτασης μαθημάτων

Δημοσιεύθηκε 12/06/2020

Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η προετοιμασία των εξ αποστάσεως εξετάσεων, πρέπει να γίνουν οι εγγραφές των φοιτητών στις ομάδες που έχουν οργανωθεί, όπως τις έχουν αναρτήσει οι διδάσκοντες στις ιστοσελίδες του κάθε μαθήματος (π.χ. mycourses και αλλού). Όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν, πρέπει να εγγραφούν, άμεσα, εντός των προθεσμιών που δίνονται από τους διδάσκοντες, αλλιώς είναι αδύνατο να οργανωθεί σωστά η εξέταση. Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο εξάμηνο και το αντίστοιχο μάθημα, στις καταστάσεις βαθμολογιών που έχουν μοιραστεί. Παρακαλώ πολύ η παράταση στις εγγραφές που δίνεται από τους διδάσκοντες για να διευκολυνθούν οι εγγραφές όλων όσοι έχουν δικαίωμα εξέτασης να αξιοποιείται εγκαίρως από τους φοιτητές, διότι δε μπορεί να δίνονται συνεχείς παρατάσεις στις εγγραφές.

Με εκτίμηση,

Άρης Κοζύρης

Κοσμήτορας ΣΗΜΜΥ