Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 30/06/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 23/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 30/6/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη, μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Κατ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 4. Εκκρεμότητες μετεγγραφών για το ακαδ. έτος 2019-2020.
 5. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων – Εγκρίσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων και Σημειώσεων Προπτυχιακών Σπουδών για το ακ. έτος 2020-2021. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων σε Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής.
 6. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Προκήρυξη ΥΔ ακαδ. έτους 2020-2021.
 9. Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Διδακτορικών) Σπουδών – Αναθέσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων ακαδ. έτους 2019-2020.
 10. Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών – Αναθέσεις των μαθημάτων ΔΠΜΣ της Σχολής.
 11. Αναθέσεις μαθημάτων – ορισμός εκπροσώπων στα ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή.
 12. Προετοιμασία υλικού για την παρουσίαση – προβολή της Σχολής.
 13. Αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών του μέλους ΕΔΙΠ κ. Χρυσούλας Παπαγιάννη για το διάστημα 17/7/2020 έως 16/7/2021.
 14. Θέματα Erasmus. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τα ακαδ. έτη 2020-2021 και 2021-2022.
 15. Οικονομικά Θέματα.
 16. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση