Ανακοίνωση για την επι πτυχίω εξέταση των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Β

Δημοσιεύθηκε 26/06/2020

Παρακαλούνται οι σπουδαστές των τμημάτων Α-Δ, Μ-Π, Ρ-Ω που θα συμμετάσχουν στην επί πτυχίω εξέταση των Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων Β (είτε με φυσική παρουσία είτε, λόγω κωλύματος, με την προφορική εξ αποστάσεως εξέταση) να εγγραφούν μέχρι την Τρίτη 30/6 στην ομάδα που έχουμε δημιουργήσει στο mycourses.

Επιπλέον, οι σπουδαστές που, λόγω κωλύματος, θέλουν να εξεταστούν εξ αποστάσεως προφορικά, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο και να το στείλουν στη Γραμματεία της Σχολής (secreta@ece.ntua.gr).

Εκ μέρους των διδασκόντων,
Γιώργος Φικιώρης.

Δήλωση κωλύματος