Υποτροφίες για εκμάθηση της Σερβικής γλώσσας

Δημοσιεύθηκε 29/06/2020

Δια του παρόντος γνωστοποιείται ότι το Υπουργείο Παιδείας της Σερβίας προσφέρει υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους ως ακολούθως :

1) Για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 15η Ιουλίου 2020 και διάρκεια μέχρι 20 μήνες.
2) Πέντε (5) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου εκμάθησης της σερβικής γλώσσας με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης την 29η Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Embassy of the Republic of Serbia in Athens