Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 7/07/2020, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 30/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 7/7/2020 ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη, μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  2. Προπτυχιακά θέματα.
  3. Μεταπτυχιακά θέματα.
  4. Ορισμός τριμελών θεματικών επιτροπών στο πλαίσιο της προκήρυξης θέσεων Υ.Δ.
  5. Τροποποίηση Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ «Μαθηματική Προτυποποίηση» της ΣΕΜΦΕ.
  6. Εξειδικεύσεις καθηκόντων μελών ΔΕΠ της Σχολής ακαδ. έτους 2020-2021.
  7. Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (εξέλιξη του κ. Γ. Στάμου).
  8. Επικαιροποίηση των Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών της Σχολής ΗΜΜΥ, για το σύστημα ΑΠΕΛΛΑ.
  9. Οικονομικά Θέματα.
  10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση