Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη βράβευση των πρωτευσάντων φοιτητών του Ιδρύματος ακαδ. έτους 2019-2020 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδη

Δημοσιεύθηκε 30/06/2020

Το βραβείο χορηγείται στους τρεις φοιτητές κάθε Σχολής του Ιδρύματος που θα συγκεντρώσουν την υψηλότερη βαθμολογία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 μεταξύ των φοιτητών όλων των ετών της ιδίας Σχολής.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.