Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη βράβευση των δημοσιεύσεων έτους 2019 εκ του κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδη

Δημοσιεύθηκε 30/06/2020

Περισσότερες πληροφορίες για τη βράβευση των δημοσιεύσεων του έτους 2019, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, αλλά και αποφοίτων του Ιδρύματος, από το κληροδότημα Δ. Θωμαΐδη θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.