Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα της ΣΗΜΜΥ,ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 02/07/2020

Ορισμός μελών Εφορευτικής Επιτροπής